نمایش 25–35 از 35 نتیجه

هاست 5000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو

18,600,000 ریال
فضای هاست: 5000Mg پهنای باند: 120GB سالیانه:1میلیون و335هزارتومان ایمیل :40 دیتا بیس:8 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور:LiteSpeed cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: ایران

هاست 2000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو

11,700,000 ریال
فضای هاست: 2000Mg پهنای باند: 60GB سالیانه: 11400هزارتومان ایمیل :20 دیتا بیس:5 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: ایران

هاست 1000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو

7,500,000 ریال
فضای هاست: 1000Mg پهنای باند: 40GB سالیانه: 585هزارتومان ایمیل :15 دیتا بیس:3 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: ایران

هاست 500مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو

5,150,000 ریال
فضای هاست: 500Mg پهنای باند: 25GB سالیانه: 435هزارتومان ایمیل :10 دیتا بیس:2 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: ایران

هاست 250مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو

3,950,000 ریال
فضای هاست: 250Mg پهنای باند: 12GB سالیانه: 355هزارتومان ایمیل :5 دیتا بیس:1 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی: Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: ایران

هاست 10000مگابایت لینوکس ویژه

24,500,000 ریال
فضای هاست: 10000Mg پهنای باند: 180GB سالیانه:1میلیون و900هزارتومان ایمیل :60 دیتا بیس:12 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: ایران

هاست 5000مگابایت لینوکس ویژه

15,500,000 ریال
فضای هاست: 5000Mg پهنای باند: 80GB قیمت سالیانه: یک میلیون و200هزارتومان ایمیل :05 دیتا بیس:10 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: ایران

هاست 2000مگابایت لینوکس ویژه

8,330,000 ریال
فضای هاست: 2000Mg پهنای باند: 60GB قیمت سالیانه: 650هزارتومان ایمیل :20 دیتا بیس:5 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: ایران

هاست 1000مگابایت لینوکس ویژه

5,850,000 ریال
فضای هاست: 1000Mg پهنای باند: 40GB قیمت سالیانه: 585هزارتومان ایمیل :10 دیتا بیس:3 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: ایران

هاست 500مگابایت لینوکس ویژه

3,820,000 ریال
فضای هاست: 500Mg پهنای باند: 25GB قیمت سالیانه: 300هزارتومان ایمیل :5 دیتا بیس:2 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: ایران

هاست 250مگابایت لینوکس ویژه

2,840,000 ریال
فضای هاست: 250Mg پهنای باند: 12GB سالیانه: 220هزارتومان ایمیل :5 دیتا بیس:1 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی: Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: ایران