نمایش 13–24 از 35 نتیجه

هاست 5000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو-یکساله (اروپا-آمریکا)

29,180,000 ریال
فضای هاست: 5000Mg پهنای باند: 120GB سالیانه:1میلیون و612هزارتومان ایمیل :40 دیتا بیس:8 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور:LiteSpeed cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 2000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو-یکساله (اروپا-آمریکا)

14,950,000 ریال
فضای هاست: 2000Mg پهنای باند: 60GB سالیانه:یک میلیون 495هزارتومان ایمیل :20 دیتا بیس:5 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 1000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو-یکساله (اروپا-آمریکا)

10,800,000 ریال
فضای هاست: 1000Mg پهنای باند: 40GB سالیانه: 690هزارتومان ایمیل :15 دیتا بیس:3 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 500مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو-یکساله (اروپا-آمریکا)

7,960,000 ریال
فضای هاست: 500Mg پهنای باند: 25GB سالیانه: 510هزارتومان ایمیل :10 دیتا بیس:2 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 250مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو -یکساله(اروپا-آمریکا)

5,960,000 ریال
فضای هاست: 250Mg پهنای باند: 12GB سالیانه: 410هزارتومان ایمیل :5 دیتا بیس:1 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی: Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 10000مگابایت لینوکس ویژه-یکساله (اروپا-آمریکا)

51,850,000 ریال
فضای هاست: 10000Mg پهنای باند: 180GB سالیانه:2میلیون و337هزارتومان ایمیل :60 دیتا بیس:12 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 5000مگابایت لینوکس ویژه-یکساله (اروپا-آمریکا)

23,750,000 ریال
فضای هاست: 5000Mg پهنای باند: 80GB قیمت سالیانه: یک میلیون و477هزارتومان ایمیل :05 دیتا بیس:10 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 2000مگابایت لینوکس ویژه-یکساله (اروپا-آمریکا)

12,250,000 ریال
فضای هاست : 2000Mg پهنای باند: 60GB سالیانه: 1225000تومان سالیانه با تخفیف:1225000 ایمیل :20 دیتا بیس:5 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel اروپا - آمریکا

هاست 1000مگابایت لینوکس ویژه -یکساله(اروپا-آمریکا)

7,540,000 ریال
فضای هاست: 1000Mg پهنای باند: 40GB قیمت سالیانه: 585هزارتومان ایمیل :10 دیتا بیس:3 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 500مگابایت لینوکس ویژه (اروپا-آمریکا)

4,960,000 ریال
فضای هاست: 500Mg پهنای باند: 25GB قیمت سالیانه: 435هزارتومان ایمیل :5 دیتا بیس:2 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 250مگابایت لینوکس ویژه (اروپا-آمریکا)

3,700,000 ریال
فضای هاست: 250Mg پهنای باند: 12GB سالیانه: 275هزارتومان ایمیل :5 دیتا بیس:1 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی: Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel محل سرور: اروپا-آمریکا

هاست 10000مگابایت لینوکس ویژه وردپرس پرو

29,400,000 ریال
فضای هاست: 10000Mg پهنای باند: 180GB سالیانه:2میلیون و35هزارتومان ایمیل :60 دیتا بیس:12 FTP: دارد ساب دامنه : دارد پارک دامنه : دارد بک آپ : دارد تکنولوژی Raid 5- sata وب سرور: LiteSpeed کنترل پنل:cPanel کانفيگ سفارشیWordpress محل سرور: ایران