ویژه مشتریان طراحی وب

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی نقره ای

فروش هاست فقط برای مشتریان طراحی وب سایت می باشد
نقره ای 12ماهه
اقتصادی
12ماهه 3600000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 2 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:36 ساعت در 12ماه
محاسبه هر ساعت: 100هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 300هزار تومان
مبلغ: 3میلیون و 600هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا
نقره ای6ماهه
EXTRA
6ماهه 1215000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 2 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:18 ساعت در 6ماه
محاسبه هر ساعت: 120هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 360هزار تومان
مبلغ: 2میلیون و 160هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا
نقره ای پایه(یکبار)
پایه
سفارش(یکبار) 435000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 2 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:3 ساعت در1 ماه
محاسبه هر ساعت: 145هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 435هزار تومان
مبلغ: 435هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا