ویژه مشتریان طراحی وب

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی طلایی

فروش هاست فقط برای مشتریان طراحی وب سایت می باشد
طلایی 12ماهه
اقتصادی
12ماهه 4680000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 4 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:72 ساعت در 12ماه
محاسبه هر ساعت: 65هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 390هزار تومان
مبلغ: 4میلیون و 680هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا
طلایی6ماهه
EXTRA
6ماهه 2700000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 4 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:36 ساعت در6 ماه
محاسبه هر ساعت: 75هزار تومان
محاسبه برای هرماه: 450هزار تومان
مبلغ: 2میلیون و 700هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا
طلایی پایه(یکبار)
پایه
سفارش(یکبار) 570000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 4 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:6 ساعت در 1ماه
محاسبه هر ساعت: 95هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 570هزار تومان
مبلغ: 570هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا