ویژه مشتریان طراحی وب

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی برنزی

فروش هاست فقط برای مشتریان طراحی وب سایت می باشد
برنزی 12ماهه
اقتصادی
12ماهه 2160000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل : دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 1 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:18 ساعت در12 ماه
محاسبه هر ساعت: 120هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 180هزار تومان
مبلغ: 2میلیون و 160تومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا
برنزی6ماهه
EXTRA
6ماهه 1215000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل : دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 1 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:9 ساعت در 6ماه
محاسبه هر ساعت: 135هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 203هزار تومان
مبلغ: 1میلیون و 215تومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریک
برنزی پایه(یکبار)
پایه
سفارش(یکبار) 270000 تومان
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : یکبار سفارش
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:1.5 ساعت در1 ماه
محاسبه هر ساعت: 180هزار تومان
محاسبه برای هرماه: 270هزار تومان
جمع مبلغ: 270هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا