ویژه مشتریان طراحی وب

هاست های لینوکس ویژه اختصاصی برای مشتریان طراحی وب سایت

فروش هاست فقط برای مشتریان طراحی وب سایت می باشد
10000Mg Linuxویژه
ُSUPER FULL
یکساله 2450000 تومان
فضای هاست: 10000Mg
پهنای باند: 180GB
سالیانه:2میلیون و450هزارتومان
ایمیل :60
دیتا بیس:12
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
محل سرور: ایران
5000Mg Linuxویژه
FULL
یکساله 1550000 تومان
فضای هاست: 5000Mg
پهنای باند: 120GB
سالیانه:1میلیون و550هزارتومان
ایمیل :40
دیتا بیس:8
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
cPanel
محل سرور: ایران
2000Mg Linuxویژه
توسعه یافته
یکساله 833000 تومان
فضای هاست: 2000Mg
پهنای باند: 60GB
سالیانه: 833هزارتومان
ایمیل :20
دیتا بیس:5
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
محل سرور: ایران
1000Mg Linuxویژه
اقتصادی
یکساله 585000 تومان
فضای هاست: 1000Mg
پهنای باند: 40GB
سالیانه: 585هزارتومان
ایمیل :15
دیتا بیس:3
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
محل سرور: ایران
500MG Linuxویژه
استاندارد
یکساله 382000 تومان
فضای هاست: 500Mg
پهنای باند: 25GB
سالیانه: 382هزارتومان
ایمیل :10
دیتا بیس:2
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
محل سرور: ایران
250MG Linuxویژه
پایه
یکساله 284000 تومان
فضای هاست: 250Mg
پهنای باند: 12GB
سالیانه: 284هزارتومان
ایمیل :5
دیتا بیس:1
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
محل سرور: ایران
فضای هاست
PLAN
فضای میزبانی وب
فضای هاست:بر حسب مگابایت
پهنای باند: GB
قیمت سالیانه:بر حسب تومان
ایمیل :
دیتا بیس:
FTP:
ساب دامنه :
پارک دامنه :
بک آپ :
تکنولوژی :
وب سرور :
کنترل پنل :
محل سرور :
لینک مشاهده و خرید