ویژه مشتریان طراحی وب

هاست های لینوکس ویژه (اروپا-آمریکا) اختصاصی برای مشتریان طراحی وب سایت

فروش هاست فقط برای مشتریان طراحی وب سایت می باشد
1000Mg Linuxویژه اروپا
ُSUPER FULL
یکساله 4185000 تومان
فضای هاست : 10000Mg
پهنای باند: 180GB
سالیانه:4میلیون و185هزارتومان
ایمیل :60
دیتا بیس:12
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
اروپا - آمریکا
5000Mg Linuxویژه اروپا
FULL
یکساله 3015000 تومان
فضای هاست : 5000Mg
پهنای باند: 120GB
سالیانه:3میلیون و15هزارتومان
ایمیل :40
دیتا بیس:8
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
cPanel
اروپا - آمریکا
2000Mg Linuxویژه اروپا
توسعه یافته
یکساله 1980000 تومان
فضای هاست : 2000Mg
پهنای باند: 60GB
سالیانه: 2,225,000تومان
پس از تخفیف 1,980,000تومان
سالیانه با تخفیف:1225000
ایمیل :20
دیتا بیس:5
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
اروپا - آمریکا
1000Mg Linuxویژه اروپا
اقتصادی
یکساله 998000 تومان
فضای هاست: 1000Mg
پهنای باند: 40GB
سالیانه: 998هزارتومان
ایمیل :15
دیتا بیس:3
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
اروپا - آمریکا
500MG Linuxویژه اروپا
استاندارد
یکساله اتمام تومان
فضای هاست: 500Mg
پهنای باند: 25GB
سالیانه: بسته شده
ایمیل :10
دیتا بیس:2
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
اروپا - آمریکا
250MG Linuxویژه اروپا
پایه
یکساله اتمام تومان
فضای هاست: 250Mg
پهنای باند: 12GB
سالیانه: اتمام
ایمیل :5
دیتا بیس:1
FTP: دارد
ساب دامنه : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
Raid 5- sata
LiteSpeed
کنترل پنل:cPanel
اروپا - آمریکا
فضای هاست
PLAN
فضای میزبانی وب
فضای هاست:بر حسب مگابایت
پهنای باند: GB
قیمت سالیانه:بر حسب تومان
ایمیل :
دیتا بیس:
FTP:
ساب دامنه :
پارک دامنه :
بک آپ :
تکنولوژی :
وب سرور :
کنترل پنل :
محل سرور :
لینک مشاهده و خرید